MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TAFARLAR

SATICI

 

Unvan                 :Marka Hidrolik Pnömatik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Adres                  :Arapçeşme mah. Şehit Oktay Kaya cad. No:19/A 41400 Gebze/KOCAELİ

Telefon                :+90 262 503 51 17

Fax                   :+90 262 503 51 18

E Posta               :satis@hidrolikpnomatikcenter.com

 

 

ALICI BİLGİLERİ

Siteden üyelik girişi ile üyelik kaydı yapan kişi yada kuruluş.

 

MADDE 2 - KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (bundan böyle yalnızca sözleşme olarak anılacaktır.) konusu, Satıcı’nın, Alıcı’ya (Tüketici’ye) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

 

3.1.   Alıcı, sözleşmenin tamamını okuduğunu anladığını ve haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

3.2.   Satıcı ve alıcı, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir orantısızlık olmadığını, karşılıklı edimlerin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.

3.3.   Alıcı ve satıcı sözleşme hükümlerinin haksız şart oluşturabilecek bir özellik taşımadığını menfaatler dengesi bakımından açık bir haksızlık bir orantısızlık olmadığını kabul ederler.

3.4   Satıcı www.hidrolikpnomatikcenter.com internet sitesinde tüm sözleşme şartlarını şeffaf ve anlaşılır bir şekilde yayınlayıp Alıcı www.hidrolikpnomatikcenter.com internet sitesi üzerinden onayladığında sözleşme kurulmuş sayılır.

3.5 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

 


MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ VE BEDELİ|URUNLER|

 

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER

 

5.1.   Alıcı, 4. Maddede belirtilen Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi okuyup, anladığını, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini, sipariş onayı sonrası ilgili ödeme butonunu tıklamakla birlikte ödeme yükümlülüğü altına girdiğini kabul ve beyan eder. Satıcı, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.2.   Sözleşme konusu ürün yasal olarak, otuz (30) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içerisinde Alıcı veya gösterdiği üçüncü bir kişi ya da kuruluşa teslim edilir. Satıcı, bu süre içinde Alıcı’ya yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Satıcının bu yükümlülüğe aykırı davranışı alıcıya sözleşmeyi haklı sebeple feshetme yetkisi verir. Sözleşmenin bu şekilde feshi halinde ise satıcı işbu sözleşmenin akdedilmesi ile alıcıdan tahsil ettiği bir bedel var ise teslim masrafları da dahil olmak üzere fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört (14) iş günü içerisinde Alıcıya ilgili mevzuat gereği yasal faizlerinin de eklenmesi suretiyle geri ödemekle yükümlüdür.

5.3.   Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka sözleşme dışı üçüncü bir kişi ya da kuruluşa teslim edilecekse sözleşme dışı bu üçüncü kişinin ürünü teslim almaktan imtina etmesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

5.4.   Sözleşme konusu ürünün tedarik ve teslimat işlemlerinin başlaması için işbu sözleşmenin kurulması ile birlikte ödemenin yapılması gerekmektedir. Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ya da ödendikten sonra çeşitli kanallarla iptal edilmesi durumunda satıcının ürünü tedarik ve teslim yükümlülüğü de derhal ortadan kalkacak ve sözleşme kendiliğinden fesih edilmiş sayılacaktır.

5.5.   Sözleşme konusu ürünün tedarik ve tesliminin imkânsız hale gelmesi durumunda ilgili hususu alıcıya en geç üç (3) iş günü içerisinde bildirilecek olup bu sebeple alıcının sözleşmeyi feshetmesi halinde fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren satıcı bu sözleşmenin kurulması için gönderim masrafları da dahil olmak üzere almış olduğu tüm bedeli en geç on dört (14) iş günü içerisinde alıcıya iade etmekle yükümlüdür.

5.6.   Ürünün alıcı ya da göstereceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar geçen sürede ürünün sorumluluğu satıcıya aittir. Şu kadar ki alıcı, ürünün teslimi için satıcının belirlediği taşıyıcı firmasından başka bir firmayı seçmek istemesi durumunda, satıcı söz konusu ürünü ilgili taşıyıcı firmasına vermekle sorumluluktan kurtulmuş olur. Alıcının kendi belirlediği taşıyıcı firmaya ürünün teslim edilmesi ile birlikte ürünün sorumluluğu da artık alıcıya geçmiş kabul edilir.

5.7.   Satıcı tarafından işbu sözleşmeye konu ürünün satışı, nihai tüketiciye yöneliktir. Satıcı;alıcının ürünü yeniden satış amacı ile aldığından şüphe etmesi ya da bunun böyle olduğunu gösteren emarelerin belirmesi durumunda sözleşmeyi tek taraflı ve haklı sebeple feshedebilir.

5.8.   Alıcı, internet üzerinden almış olduğu ürünün iade ya da değişimini satıcının markasının bulunduğu mağazalardan yapamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca;

6.1. Alıcı;mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde malı teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

6.2.Cayma bildirimini info@hidrolikpnomatikcenter.com adresine yazılı olarak gerçekleştirmelidir. Bununla beraber alıcı, sözleşmenin kurulması ile ürünün teslimine kadar geçen süre içerisinde de aynı şartlarla sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yazılı olması gerekmekte olup bu bildirimin yapıldığının ispatı alıcıya aittir.

6.3. Alıcı’nın cayma hakkını kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının Satıcı’ya iadesi zorunlu olup, faturanın ürünle birlikte Satıcı’nın birinci maddede belirtilen adresine gönderilmemesi durumunda Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Alıcı, bu hakkından yararlanarak iade edeceği ürün ile beraber göndereceği fatura aslının ilgili bölümlerini doldurmalıdır.

6.4. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde, 6502 Sayılı yasa ile Mesafeli sözleşmelere ilişkin yönetmelik hükümleri geçerlidir. Buna göre;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b)  Birden fazla parçadan oluşan mallarda, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c)  Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır

6.5. Alıcının cayma hakkını kullanamayacağı haller ise şöyledir;

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan;iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya alıcıya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, alıcının onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

6.6. Alıcının cayma hakkını kullanması ve bu bildirimi satıcıya yazılı olarak yapması durumunda, Satıcı bu bildirimin kendisine yazılı olarak ulaştıktan ve iş bu sözleşmede belirtilen şartlara uyarak alıcı tarafından ürün iadesi gerçekleştirildikten sonra on dört (14) iş günü içerisinde ürün için alınan ve masraflar da dahil olmak üzere tüm bedelleri geri iade etmekle yükümlüdür. Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı on dört (14) iş günü içerisinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra on dört (14) iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. Alıcının cayma süresi içerisinde ürünü iade etmesiyle birlikte ancak ürünün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı taktirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacaktır. Bununla beraber ürünün doğal kullanımına aykırı, kullanma talimatlarına uygun davranılmaması sebebiyle üründe bir hasar ya da herhangi bir kusur meydana gelmişse satıcının ürünü iade ve değişim sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.8. Alıcı, cayma hakkını kullandığını satıcının ön bilgilendirmede belirttiği taşıyıcı firma aracılığı ile malı geri gönderir ise iadeye ilişkin herhangi bir masraf ödemek zorunda kalmayacaktır. Fakat ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcı firmasının haricinde farklı bir firma ile gönderilmesi durumunda gönderim masrafları alıcıya aittir. Ön bilgilendirme formunda iade için taşıyıcı firma belirtilmemişse bu durumda ürünün teslimi için hangi taşıyıcı firma tercih edilmişse yine aynı taşıyıcı firma tercih edilmiş sayılır. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, alıcının bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın alıcıdan alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

6.9. Alıcı, cayma hakkını satıcıya yönelttiği tarihten itibaren en geç on (10) gün içerisinde ürünü satıcıya varsa ürün ile birlikte hediye olarak gönderilen ürünler ile birlikte geri göndermek zorundadır. Bu süre içerisinde gönderilmeyen ürünler ile bu süreden daha sonra gönderilen ürünler için alıcı iade talebinden vazgeçmiş sayılacak ve iade talebi kabul edilmeyecektir. Şu kadar ki satıcı ürünü kendisi alacağını beyan etmişse bu durumda bu hüküm uygulanmaz. Satıcı, ürün kendisine ulaştıktan sonra madde 6.7 de belirtilen ürünün doğal kullanımına aykırı, kullanma talimatlarına uygun davranılmaması sebebiyle üründe bir hasar ya da herhangi bir kusur meydana gelmişse Alıcıya herhangi bir bedel iadesi sorumluluğu ortadan kalkar.

 

7.Ayıplı Mal

7.1. Ayıplı mal;alıcıya teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan;satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan;muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, alıcının makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

 7.2. Alıcı bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, alıcının tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

 7.3. Alıcının, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı alıcının seçimlik hakları saklıdır.

7.4. Alıcı, ürün açıklamalarında yer alan ürünle ilgili anlaşılmayan bir husus var ise bu hususları satıcıya sözleşme kurulmadan önce sormakla yükümlüdür, satıcı tüm aydınlatıcı bilgileri alıcıya ulaştırmak ile yükümlüdür. Bu nedenle, ürün teslim edildikten sonra alıcı tarafından ayıp olarak öne sürülen durumlar, ürün açıklamalarında satıcı tarafından belirtilmiş olan bir ürünün standart özelliği ise ürün ayıplı mal statüsünde değerlendirilemez.

 

8. Son Hükümler

8.1. Alıcı, www.hidrolikpnomatikcenter.com internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının (aksi belirtilmedikçe Alıcı) tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve Satıcı’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. www.hidrolikpnomatikcenter.com İnternet Sitesinde yer alan ön bilgilendirme formu ve satışa ilişkin fatura işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçalarıdır.

8.2. Taraflarla yapılan mesafeli satış sözleşmesi, sözleşme kurulduğu tarihten itibaren üç (3) yıl boyunca Satıcı tarafından elektronik ortamda saklanacaktır.

8.3. Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

8.4. Alıcı’nın edimlerini yerine getirmede temerrüde düşmesi halinde, Alıcı gecikmeli ifasından dolayı oluşan temerrüdün Satıcı’nın kusurundan kaynaklandığı haller hariç olmak üzere Satıcı’nın oluşan her türlü zararını ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir;doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.5. Satıcı, siparişine ilişkin bilgilerin eksik, sahte, yanlış olduğunu saptadığı taktirde veya siparişin iyi niyete aykırı ve/veya ticari kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğunun saptanması veya makul şüphenin mevcudiyeti halinde alıcının bilgilendirilmesi koşulu ile siparişini durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Sipariş iptal edildiği taktirde ödemenin iadesi alıcıya bildirilmek suretiyle gerçekleştirilir.

8.6. Satıcının iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve satıcının borçlarını yerine getirmesini engelleyici veya geciktirici mücbir sebep halleri nedeniyle, ürün teslimatı süresi içinde gerçekleşemeyebilir. Bu hallerde satıcı, alıcıyı bilgilendireceğini taahhüt eder. Alıcı bu durumda siparişin iptal edilmesini, siparişe konu ürünün emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimatın, süresi içinde yapılmasını engelleyen durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini satıcından talep etme hakkına sahiptir.

8.7. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için satış bedelinin Satıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Herhangi bir sebeple teslimatı yapılan ürün bedelinin Satıcıya ödenmemesi halinde Alıcı bu ürünü Satıcının yukarıda belirtilen adresine üç (3) gün içerisinde iade etmekle yükümlüdür. Bu durumda gönderi bedeli, Alıcı’ya aittir.


9.YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME;

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan her türlü şikâyet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yılın Aralık ayında belirlenen parasal değerler sınırlarına göre Alıcının ikametgahının bulunduğu yer veya malın satın alındığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine yapılır. Şu kadar ki parasal sınır olarak Tüketici Mahkemelerinin görevli olduğu durumda yetkili Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılır. 

 |
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.